שירי אהבת המולדת בדמות אישה

זמר לך
אהבת מולדת כאהבת אישה 

ערבי שירה ייחודיים
עם אבינעם קולודני וחברים

האנשה של ארץ המולדת, וייצוגה בדמות אישה, נפוצה כאמצעי אמנותי וכדימוי מקובל ברוב ארצות העולם. בשירי ארץ ישראל יש עשרות רבות של שירים כאלה, שבהם ארץ ישראל מופיעה בדמות אישה, ולא רק שירי מולדת ישנים! בשנים האחרונות נכתבים ומבוצעים עוד ועוד שירים כאלה על ידי זמרים פופולריים (דוגמאות: יורם גאון, דוד ד'אור, אלון אוליארצ'יק, שלומי שבן).

רבים מהשירים האלה "מוסווים" כשירי אהבה רומנטיים רגילים, ורק במבט שני אל המילים מתברר כי אלה בעצם שירי מולדת! מי היא האישה שדמותה מגלמת את הארץ? השיר "זמר לך מכורתי" מוביל אותנו לבירור השאלה הזו עד לעומקים בלתי צפויים. בתכנית הזו נרד בעזרת שירים לחקר השרשים התרבותיים של היחס לדמות האישה, הצד הרגשי של אהבת מולדת, ומורכבות האהבה באשר היא. זוהי תכנית מרתקת שמתאימה ליום העצמאות וגם לט"ו באב.... ובעצם לכל זמן.