top of page

ארץ הצבר
דמות הצבר המיתולוגי בשירים 

ערבי שירה ייחודיים
עם אבינעם קולודני וחברים

ילדי שנות החמישים והשישים בארץ ישראל הישנה היו גאים להיות "צברים" ילידים (בניגוד לרוב הוריהם שהיו "גלותיים"). מעניין לציין שצמח הצבר הובא לכאן מאמריקה לפני שנים לא כל כך רבות..... על התפתחות המושג "צבר" ועל דמות הצבר נעשו לא מעט מחקרים סוציולוגיים, נכתבו ספרים, הופקו סרטים ומחזות ("הוא הלך בשדות", "צ'רלי קצ'רלי", "הוא הולך בשדות", ועוד). ההתפתחות של מיתוס הצבר (וגם התנפצותו) מתועדת בשירים עבריים, שהם למעשה מסמכים היסטוריים אותנטיים המעידים על מעמדו החברתי של הצבר במהלך השנים. האם ידעתם שהכינוי "צבר" היה במקורו כינוי גנאי לבני האיכרים במושבות?

התכנית "ארץ הצבר" פותחה במיוחד לפגישת מחזור, במלאת ארבעים שנה לסיום בית הספר התיכון. בימי בית הספר היה מיתוס הצבר בשיאו. השירים שפכו אור על התגבשותה של דמות הצבר, אשר כל כך השתדלנו אז להידמות אליה באופי, בביגוד ובהתנהגות. שולבו בתכנית תמונות של המחזור, זכרונות מתקופת הלימודים, קטעים מעיתון בית הספר, ומחשבות של בני המחזור לקראת הפגישה. השבר של דמות הצבר עם בלוריתו המתנפנפת ("בלדה לעוזב קיבוץ") החל להופיע בשירים לפני שחוקרי הסוציולוגיה ניתחו את התמורות בחברה הישראלית, ובפגישת המחזור היה ניתן להבין מהשירים את מה שעבר ועובר עלינו בבגרותנו בארץ הזאת.

bottom of page