top of page
מקצב הבלוז בשירים עבריים

בלוז עברי
איך הסתנן הבלוז מאמריקה לשירי ארץ ישראל 

ערבי שירה ייחודיים
עם אבינעם קולודני וחברים

בשנות החמישים היתה מדינת ישראל הצעירה גאה בעצמאותה הטרייה, והקו הרשמי של הממסד היה מכוון להמצאת תרבות ישראלית מקורית. בתחום השירים היתה עדיפות לשירי רועים ואיכרים, שירים כפריים וחקלאיים במקצב ההורה, שירי עבודה ובניין, וגם שירי לכת. במקביל לקו הרשמי, התפתחה תרבות שוליים בלתי-חלוצית של שירים ומקצבים "סלוניים", אשר הממסד הסתייג ממנה.

באופן מפתיע, חדרו השפעות של סגנון הבלוז האמריקני אל שירי נעמי שמר המוקדמים, ואל שירי להקות בשנות החמישים והשישים. מקורו של הבלוז בקהילה השחורה בארצות הברית. זהו סגנון מוסיקלי עם שרשים אפריקאיים במקצב ובהרמוניה, אשר השפיע על הג'אז והרוקנרול. שירי הבלוז הראשונים היו בעיקר שירי מצוקה של אנשים שסבלו עבדות ודיכוי, אבל בישראל של ראשית המדינה נתפס הסגנון מאמריקה כהשפעה מזיקה ומשחיתה... התכנית "בלוז עברי" עם אריה רזיאל עוקבת בסדר כרונולוגי אחרי השירים העבריים שאימצו מאפיינים של בלוז, ומסבירה אותם מבחינת המקצב, ההרמוניה, המלודיה והתוכן. לא צריך להיות מוסיקולוג כדי להבין, לשיר וליהנות. השירים מוכרים ואהובים!

bottom of page