top of page

זמר בדרכים
שירי נדודים מסעות וטיולים 

ערבי שירה ייחודיים
עם אבינעם קולודני וחברים

לכבוד הליכה ברגל בשביל ישראל מאילת ועד לחרמון, מעניין לסקור את השירים שמזכירים את המסלול או מתארים קטעים ממנו. השירים האלה מעוררים מחשבות על מסורת הטיולים והמסעות שהתפתחה בארץ. מתי התחילו לטייל פה, ומדוע? מה מספרים השירים על מסעות הפלמ"ח ועל ההערצה לסיירים אשר נוצרה בו? מה ההיסטוריה של הצעדות העממיות, שהתחילו כאן כמבצע צבאי לאומי בשנות החמישים? איך התפתחה אהבת הטיולים והנדודים בארץ (בין מטולה לאיילת) להרפתקנות מעבר לגבול, ולתרבות ישראלית של תרמילאות בחו"ל אחרי השירות הצבאי ? על כל זאת ועוד - אפשר ללמוד משירים!

במחשבה נוספת, רבים מאד הם שירי הדרך והמסע שנכתבו כסמלים. נעמי שמר בחרה בשיר "סימני דרך" לכותרת הספר האחרון של מבחר שיריה, והדרך היא סמל למסלול החיים. בין שיריה הידועים "הדרך ארוכה היא ורבה", "אנשים טובים באמצע הדרך", "סימן שעוד לא הגענו" ועוד. גם בשירי נתן אלתרמן, לאה גולדברג, מאיר אריאל ורבים אחרים, יש תיאורי דרך סמלית כזאת. אפשר להפליג עוד ועוד אל שירים שמתארים דרך פוליטית, או אל שירים שמתארים את האהבה כמסע משותף. זהו ערב שירה שיכול להגיע למקומות רחוקים.....

bottom of page