top of page

ארץ של רועים
שירי הרועה העברי 

ערבי שירה ייחודיים
עם אבינעם קולודני וחברים

בשירו "שיעור מולדת" , תיאר עלי מוהר את ארץ ישראל הישנה, כפי שהצטיירה בילדותו מהלימודים ומהשירים של בית הספר, בכינוי "ארץ של רועים". ואמנם יש באוצר הזמר העברי קרוב למאתיים שירים על רועים ועל צאן. ענף הדיר זכה לשירים רבים פי כמה וכמה ממספר השירים שהוקדשו לענפי משק אחרים כמו הפרדס, הלול והרפת.... מה הסיבה לכך??? - אפשר להתייחס אל שירי הרועים כאל סימני דרך לפענוח החידה הזו!
 

סיפורו של הרועה העברי מתחיל בחבורה קטנה מבין אנשי ארגון "השומר", שקראו לעצמם "קבוצת הרועים" .הם ועדריהם נדדו בארץ בין תל חי, כפר גלעדי, שרונה, שיך אבריק ועוד. ממשיכי דרכם בקיבוצים עשו היסטוריה ותרבות בבית אלפא, רמת יוחנן, איילת השחר ועוד. בתהליך הזה השתתפו ותרמו שירים וריקודים גם אלכסנדר פן, מתתיהו שלם, לאה ברגשטין, עמנואל זמיר, ועוד. הרועים העבריים החדשים האלה חידשו מסורת מתקופת התנ"ך ויצרו את "חג הגז". הרועה העברי לא היה סתם חקלאי, הוא היה סמל תרבותי, שהתכתב עם תקופות קדומות ורבדים עמוקים של הדת והלאום. אם כך, מה הפלא שבפסטיבל הזמר הראשון, השיר שזכה במקום הראשון מתחיל במילים "שוב העדר נוהר במבואות הכפר"?

מיכל סדן
אליהו גמליאל
אליהו גמליאל מספר על מתיתיהו שלם
אליהו גמליאל על השיר " ודוד יפה עיניים"
bottom of page