top of page

נבנה ארצנו
שירי בניין הארץ

ערבי שירה ייחודיים
עם אבינעם קולודני וחברים

כבר מזמן, בימי "אנו באנו", המשימה מספר אחת של העולים היתה: לבנות את הארץ. הקשר החזק בין עלייה ובנייה ניכר מאד במספרם הגדול של שירים על בניין ועל בנייה במאגר שירי ארץ ישראל. כשחושבים על בניית תל אביב - העיר העברית הראשונה - נזכרים ב"הבו לבנים", "מי יבנה בית", "בין פרחי הגן", "שני בנאים פה אנו", וגם "מקצף גל ועננה בניתי עיר לי לבנה".  התבוננות מעמיקה בשירי בניין הארץ מגלה את השורשים הרעיוניים העתיקים אשר העניקו חשיבות כה רבה למשימת הבנייה החלוצית.

 

הצלחת המפעל הציוני העצימה את חשיבות הבנייה כפתרון חיוני לבעייות בוערות של שיכון ודיור, אשר לא פסקו למעשה עד ימינו. רק הטכנולוגיות הן שהשתנו במהלך השנים: האוהלים והפחונים הוחלפו בצריפים, שהוחלפו בשיכונים, שמוחלפים עכשיו במגדלי דירות גורדי שחקים. כל הסיפור כולו משתקף בשירים שרובם מוכרים לכולנו, אם כי לא שמנו לב לסיפור המרתק שמתחבא בין השורות. אפשר לפתוח את הסיפור עם "אהבת פועלי הבניין" של נעמי שמר, ואפשר עם "זהירות, בונים כאן!". אלה בעצם שני שירים סאטיריים, שמתכתבים עם העבר וגם עם העתיד. הם מובילים את התכנית אל שירים ישנים ואהובים שמגיעים למטה עד ליסודות הנושא, וגם אל שירים חדשים שנוגעים לבעיות הגג של ענף הבנייה ושוק הדיור כיום.

bottom of page