top of page
שירי ים , העפלה, הימאות הישראלית

היה היה מלח עברי
שירי ים ישראליים 

ערבי שירה ייחודיים
עם אבינעם קולודני וחברים

זהו ערב של שירי ים אהובים, אשר חושפים (במבט שני) שיעור מרתק בהיסטוריה: מאגודות הספורט הימי דרך הווי הפלי"ם, בית הספר לקציני ים, העלייה הבלתי לגאלית, השנים הראשונות של חיל הים והתמורות שחלו בצי הסוחר. השירים מגלים הווי מלחים, פוליטיקה וגם ציונות.


ימאות לא היתה אף פעם מקצוע יהודי... דמות המלח העברי נוצרה בשנות השלושים, כשהתבררה חשיבות הים כגבולה הידידותי היחיד של הארץ. אז גויסו אגודות הספורט להכשיר אנשי ים, הוקם נמל בתל אביב, והוקם בית הספר הימי בחיפה. חניכי הארגונים הללו היו גרעין לאנשי עלייה ב' שהביאו ארצה כמעט מאה אלף עולים לפני קום המדינה, ואחר כך הקימו את חיל הים. המלח העברי מילא תפקידים מרכזיים בתקופת ההעפלה ובימי ראשית המדינה. דמותו עברה תהפוכות וגלגולי תדמית עם חלוף השנים. צי הסוחר, שהיה מקור לגאווה לאומית אחרי הכרזת העצמאות, קיבל דימוי שלילי בעקבות שביתות וסכסוכי עבודה. כיום נעלם המלח העברי מצי הסוחר. היום יש אניות בדגל ישראל, ונותרו מעט קציני ים ורבי חובלים ישראליים, והמלח העברי נשאר רק בשירים...


אבל שירי הים העבריים הם רבים מאד, והם מספרים את כל הסיפור. שיר הפתיחה "היה היה מלח עברי", אשר מתחיל
אמנם כסיפור אגדה, לקוח מתכנית של רביעיית מועדון התיאטרון בשנות החמישים, והביקורת הסאטירית שחבויה בו היא מפתח לפענוח הסיפור המופלא.

bottom of page