top of page

טנגו עברי
סיפורם של שירים לא חלוציים

שירי טנגו סחפו את העולם במאה העשרים, וגם אצלנו נוצרו שירים בעברית על אהבה וזוגיות, במקצב הטנגו.
רבים מהם הודרו מהקאנון המקובל של "שירי ארץ ישראל" בגלל מחלוקת בין המגזר העירוני ובין ההתיישבות העובדת, אשר ראתה בהם מוסיקה סלונית שאיננה חלוצית.
למרות התנגדות הממסד, שירי טנגו עבריים כבשו להם מקום במופעי בידור ובמסיבות ריקודים. ניתן כבוד לשירים האלה בערב זמר של רומנטיקה ונוסטלגיה, השזורות בסיפור ההיסטורי של הטנגו העברי.

 

איך נוצר הטנגו?

איפה נכתבו הטנגואים הראשונים בעברית?

מה תרמה תל אביב לטנגו העברי?

מתי היה שיא הפופולריות של הטנגו העברי, ומה קרה אחר כך?

bottom of page